Podatki o zavodu

Ime zavoda: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Skrajšano ime: ZD Maribor

Sedež zavoda: Ulica talcev 9, Maribor

Telefon: 02 22 86 200

Telefax: 02 22 86 585 

E-pošta: info@zd-mb.si

Identifikacijska številka za namene DDV: SI49672509

Matična številka: 5054095

Šifra dejavnosti: 86.210

Podračun pri UJP, Območna enota Slovenska Bistrica, štev.: 01270-6030922374

Institucionalni sektor po standardni klasifikaciji: S.13133

 

Seznam informacij javnega značaja