Upravna služba


Delo Upravne službe je usmerjeno predvsem v upravno-administrativno urejanje poslovnih zadev Zavoda, ureditvi formalnih postopkov sodelovanja s poslovnimi partnerji, sklepanju pogodb z zunanjimi izvajalci, pripravi donacijskih in sponzorskih pogodb, izvedbo javnih razpisov za prosta delovna mesta, organiziranju in vodenju postopkov strokovnih izpitov za pripravnike s srednjo strokovno izobrazbo, ureditev prijav in odjav v zavarovanje, urejanju profesionalnih kartic, administrativno sodelovanje v invalidskih postopkih. V okviru Službe (Vložišče) se izvaja tudi oddaja, sprejem, evidentiranje in razdeljevanje poštnih pošiljk. 

Lokacija prostorov službe:
Ulica talcev 9, 3. Nadstropje in pritličje, vhod iz Sodne ulice,

•    Vodja službe:
Andreja RIBIČ, dipl. upr. org.
tel.: 02 22 86 260

•    Kadrovski referent:
Alenka ZALOŽNIK, dipl. upr. org.
e-pošta: alenka.zaloznik@zd-mb.si
tel.: 02 22 86 292

•    Kadrovski referent:
Darja PLEVNIK, dipl. upr. org.
e-pošta: darja.plevnik@zd-mb.si      
tel.: 02 22 86 278

Vložišče:
tel.: 02 22 86 262
e-pošta: vlozisce@zd-mb.si

Rade Blanuša

Gorazd Potrč

Simon Mlakar