Splošna služba

Ulica talcev 9, Maribor

Vodja službe:
Borut KANCLER, univ. dipl. ekon.
tel.: 02 22 86 264
GSM: 051 394 264
e-pošta: borut.kancler@zd-mb.si

Vodja Higiensko oskrbovalnega oddelka:
Martina ERDELA, dipl. san. inž.    
tel.: 02 22 86 426
GSM: 030 479 954
e-pošta: martina.erdela@zd-mb.si

 

V Splošni službi sta organizirani dejavnosti Higiensko oskrbovalnega oddelka in Investicijsko vzdrževalnega oddelka.

 

Higiensko oskrbovalni oddelek

Vodja Higiensko oskrbovalnega oddelka:
Martina ERDELA, dipl. san. inž.    
tel.: 02 22 86 426
GSM: 030 479 954
e-pošta: martina.erdela@zd-mb.si      

Koordinator čiščenja in vzdrževanja objektov
Zadolžena je tudi za koordinacijo uporabe multimedijske predavalnice v 6. nadstropju Vošnjakove ulice 2–4:
Irena Krčmar, komercialistka
tel.: 02 22 86 501
GSM: 051 394 298
e-pošta: irena.krcmar@zd-mb.si ali predavalnica@zd-mb.si

Higiensko oskrbovalni oddelek deluje v smislu preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb in skrbi za urejeno delovno okolje zaposlenih in pacientov. V oddelku se izvajajo sledeče dejavnosti:

 • čiščenje in ravnanje z odpadki,
 • kurjenje z urejanjem okolja,
 • steriliziranje materialov in inštrumentov, ki se uporabljajo pri zdravstveni dejavnosti
 • pranje in oskrba s perilom
 • telefonska centrala in
 • avtoservisna dejavnost, ki pokriva delovanje avtoparka in skrbi za prenos, raznos in razvoz materiala za potrebe celotnega zavoda.

 

Delovni proces se prilagaja vsem urnikom zavoda in se izvaja na vseh lokacijah zavoda, tudi izven, saj storitve izvajamo tudi za zasebnike. Postopki izvajanja storitev so v skladu z veljavno zakonodajo in delovnimi navodili ter standardi zavoda.

 

Lokacije prostorov in izvajanja dejavnosti

 • prostori vodenja oddelka so v Ulici talcev 9,
 • Centralna sterilizacija je v Ulici Kneza Koclja 10, enoti za potrebe Zobozdravstvenega varstva sta v Partizanski ulici 14a in v Ulici Kneza Koclja 10,
 • pranje in oskrba s perilom je v kletnih prostorih Ulice talcev 9,
 • čiščenje in ravnanje z odpadki se izvaja na 62 deloviščih zavoda,
 • kurjenje in urejanje okolja se izvaja na 20 objektih zavoda,
 • telefonska centrala in
 • avtoservisna dejavnost, ki pokriva delovanje avtoparka (servisiranje - popravila vozil, priprava vozil za tehnični pregled, pranje vozil, vulkanizerske storitve, izdaja potnih nalogov, pri poškodbi vozil prijava odškodninskih zahtevkov), prenos, raznos in razvoz materiala za potrebe celotnega zavoda.

 

Investicijsko vzdrževalni oddelek

Tajnica s poslovno koordinacijo:
Petra Stepančič Ernecl, ekon.
tel.: 02 22 86 280
e-pošta: petra.stepancic.ernecl@zd-mb.si

Investicijsko vzdrževalni oddelek skrbi, da delo v vseh 32 objektih ZD Maribor nemoteno poteka, saj prihaja pri delu dnevno do določenih okvar oz. pomanjkljivosti, ki jih je potrebno v čim krajšem času odpraviti.  Manjša vzdrževalna dela na osnovi zahtevnice opravimo sami. Za vsa večja dela, ki jih ne moremo izvajati sami, pa preko javnih razpisov izberemo zunanje izvajalce, ki se s pogodbo zavežejo, da nam bodo na razpolago 24 ur na dan in vse dni v letu. Delo v investicijsko vzdrževalnem oddelku je izredno pestro, široko in strokovno.

Izvajamo tudi  področje investicij s posameznimi občinami, ki so gradile nove ambulante ali prenavljale stare. Naše sodelovanje je aktivno od idejnih projektov do prevzema. Sodelujemo tudi v gradbenih odborih in nadzorih.

Investicijsko vzdrževalni oddelek e del Uprave Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor.

Pisarna investicijsko vzdrževalne službe se nahaja na lokaciji Ulica talcev 9 - pritličje, splošne delavnice pa na lokaciji Vošnjakova 4 – kletni prostori.

V investicijsko vzdrževalnem oddelku se trudimo, da se na vsak poziv odzovemo hitro in napako odpravimo v času, ki ni moteč za delo ambulant. Poklicali nas boste pri vseh manjših težavah, ki jih lahko reši:

 • električar,
 • mizar,
 • ključavničar in
 • vodovodar

 

Z zunanjimi izvajalci bomo poskrbeli, da bodo:

 • popravljeni medicinski aparati,
 • klicne naprave,
 • izdelali bomo potrebne mizarske izdelke,
 • opravili tapetniška dela,
 • poskrbeli za nemoteno delo kotlovnic,
 • popravili vodovodne inštalacije in elektroinštalacije,
 • zamenjali vsa poškodovana stekla,
 • popravili strehe,
 • popravili ali izdelali napise na napisnih tablah,
 • popravili dvigala,
 • izvršili opleske,
 • preselili opremo in
 • vse ostalo, kar si boste domislili za normalni potek delovnega procesa.

 

V investicijsko zdrževalnem oddelku se izvajajo tudi naslednja dela:

 • prijava poškodbe pri delu,
 • potrjevanje zahtevkov za odškodnino iz kolektivnega nezgodnega zavarovanja ter
 • izpolnjevanje in posredovanje zahtevkov za vse škode na strojih, aparatih, steklih in objektih ZD Maribor na zavarovalnico.

 

Splošne delavnice Investicijsko vzdrževalnega oddelka

Vošnjakova 2-4, kletni prostori, Maribor

Vodovodni inštalater:
Vlado HRVATIČ
Tel.: 02 22 86 218
GSM: 051 394 443

Vzdrževalec:
Igor MLAKAR
Tel.: 02 22 86 218
GSM: 051 394 219

Vzdrževalec:
Željko MATUŠ
Tel.: 02 22 86 218
GSM: 051 394 218