Služba za pravno kadrovske zadeve


V okviru Službe za pravno kadrovske zadeve delujejo naslednja področja:
 
•    kadrovsko področje, ki je namenjeno pripravi pogodb o zaposlitvi, pripravništvu, specializacijah, študiju ob delu, napredovanju zaposlenih, ažuriranju podatkov zaposlenih, evidentiranju delovnega časa za delavce Uprave, izvajanju postopkov v zvezi s pravilno izvedbo arhiviranja in rokovanja z dokumentarnim gradivom. 
•    pravno področje skrbi za urejanje statusnih zadev, izdelavo internih splošnih aktov in organizacijskih predpisov, dajanju mnenj s področja delovanja zavoda, informiranju zaposlenih z aktualnimi zakonskimi novostmi, sodelovanju s sodišči, poslovnimi partnerji in drugimi zunanjimi institucijami ter skrb za varstvo osebnih podatkov.
 

Lokacija prostorov službe:
Ulica talcev 9, 3. nadstropje