Služba za javna naročila in nabavo

Ulica talcev 9, Maribor

Služba za javna naročila in nabavo skrbi za optimalno oskrbo z vsemi vrstami blaga in storitev ter na ta način omogoča nemoten potek izvajanja storitev zdravstvenega varstva in nemoten potek delovanja vseh ostalih služb znotraj zavoda. 

Postopki nabave potekajo skladno z Zakonom o javnih naročilih ter na osnovi raziskave trga. 

Težnja službe je z vsemi dobavitelji blaga in izvajalci storitev vzpostaviti takšno medsebojno sodelovanje, ki temelji na spoštovanju pogodbenih odnosov in nenehnem izboljšanju kakovosti poslovanja.

 

Vodja službe:
Irena MIHELIČ, univ. dipl. ekon.
tel: 02 22 86 294, 02 22 86 228
fax: 02 22 86 589
GSM: 051 394 294
e-pošta: irena.mihelic@zd-mb.si

Centralno skladišče:
Jani PEŠL
tel.: 02 22 86 227
GSM: 051 394 291
e-pošta: jani.pesl@zd-mb.si