Podporne službe


Vodja službe:
Martina ERDELA, dipl. san. inž.    
tel.: 02 22 86 426
GSM: 030 479 954
e-pošta: martina.erdela@zd-mb.si

Koordinator čiščenja in vzdrževanja objektov
Zadolžena je tudi za koordinacijo uporabe multimedijske predavalnice v 6. nadstropju Vošnjakove ulice 2–4:
Irena Krčmar, komercialistka
tel.: 02 22 86 501
GSM: 051 394 298
e-pošta: irena.krcmar@zd-mb.si ali predavalnica@zd-mb.si

V podpornih službah delujejo naslednje enote:

 • PRALNICA in ŠIVALNICA
 • ENOTA ZA STERILIZACIJO
 • TELEFONSKA CENTRALA
 • ENOTA ZA ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE OKOLJA
 • ENOTA ZA VZDRŽEVANJE TEHNIČNE OPREME


Podporne službe delujejo v smislu preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb in skrbijo za urejeno delovno okolje zaposlenih in pacientov ter za vzdrževanje objektov in tehnične opreme v zavodu. V podpornih službah se izvajajo sledeče dejavnosti:

 • čiščenje in ravnanje z odpadki,
 • kurjenje z urejanjem okolja,
 • steriliziranje materialov in inštrumentov, ki se uporabljajo pri zdravstveni dejavnosti
 • pranje in oskrba s perilom
 • telefonska centrala in
 • vzdrževanje tehnične opreme in objektov

 

Lokacije prostorov

 • prostori vodenja oddelka so v Ulici talcev 5 in 9,
 • Centralna sterilizacija je v Sodni ulici 13, enoti za potrebe Zobozdravstvenega varstva sta v Partizanski ulici 14a in v Ulici Kneza Koclja 10,
 • Pralnica je v kletnih prostorih Ulice talcev 9,
 • čiščenje in ravnanje z odpadki se izvaja na vseh deloviščih zavoda,
 • telefonska centrala je na Vošnjakovi ul. 4
 • pisarna enote za vzdrževanje tehnične opreme se nahaja na lokaciji Ulica talcev 9 - pritličje