Vodstvo zavoda

Lokaciji

Ulica talcev 9, Maribor, tretje nadstropje:

  • direktor,
  • strokovni direktor,
  • pomočnik direktorja za zdravstveno nego,
  • pomočnik direktorja za splošne zadeve,
  • tajništvo direktorja.

 

Ulica talcev 9, Maribor, četrto nadstropje:

  • pomočnik direktorja za računovodstvo, ekonomiko in analize ter javna naročila

 

Direktor zavoda

izr. prof. dr., prim. Jernej Završnik, dr. med. spec., svetnik
tel.: 02 22 86 261

 

Strokovni direktor

prim. Danilo MAURIČ, dr. med., spec.
 

 

Pomočnik direktorja za zdravstveno nego

Aleksander JUS, mag. zdr. nege.
tel.: 02 22 86 209
GSM: 051 394 811
e-pošta: aleksander.jus@zd-mb.si

 

Pomočnik direktorja za računovodstvo, ekonomiko in analize ter javna naročila

Marko TURČIN, univ. dipl. ekon.
tel.:  02 22 86 250
fax:  02 22 86 586
e-pošta: marko.turcin@zd-mb.si

 

Pomočnik direktorja za splošne zadeve

izr. prof. ddr. Helena BLAŽUN VOŠNER
tel.: 02 22 86 259
e-pošta: helena.blazun@zd-mb.si

 

Oddelek tajništva direktorja

Vodja oddelka:

Vesna REČNIK ŠIŠKO, dipl. org.
tel.: 02 22 86 257
fax: 02 22 86 585
GSM: 051 394 515
e-pošta: tajnistvo.gd@zd-mb.si


Kontaktna oseba za odnose z javnostmi:

Vesna REČNIK ŠIŠKO, dipl. org.
GSM: 051 394 515
e-pošta: odnosi.javnost@zd-mb.si


Strokovna sodelavka za varnost:

Vesna RANC, pravnica
tel.: 02 22 86 392
e-pošta: vesna.ranc@zd-mb.si