Datum
objave

Datum
odpiranja

Predmet javnega naročila

Oznaka

16.12.2021

14.1.2022

VISOKOTLAČNI PARNI STERILIZATOR

JN15-B/21

Dokumenti izbranega javnega naročila:

16.12.2021

Razpisna dokumentacija

16.12.2021

Predračun

16.12.2021 ESPD
16.12.2021 Posebna priloga