ANJA BRODNJAK, dr. med., spec. radiologije
Ambulanta za bolezni dojk in mamografijo Sodna ulica 13, Mamografija,
Medicinska sestra: