PATRICIA RADOLIČ, dipl.m.s.
Enota za izvenmestna terenska področja, PV Rače, Zdravstvena postaja Rače, Nova ulica 5, Rače, pritličje
Medicinska sestra:
Informacije in naročanje: