MAJA POLC
Splošno zdravstveno varstvo, Služba splošne medicinske dejavnosti,
Medicinska sestra: