PETRA ŽULA, mag. psih.
Splošno zdravstveno varstvo, Center za krepitev zdravja,
Medicinska sestra:
Obvestila