JOŽE PAHOLE, dipl. inž. rad. teh.
Varstvo žensk, Oddelek za radiologijo s Centrom za bolezni dojk,
Medicinska sestra:
Obvestila