BARBARA OZBIČ KIRIJAKOPULOS, univ. dipl. inž. živ teh.
Splošno zdravstveno varstvo, Center za krepitev zdravja,
Medicinska sestra:
Obvestila