predav. BARBARA OZBIČ KIRIJAKOPULOS, univ. dipl. inž. živ teh.
Splošno zdravstveno varstvo, Center za krepitev zdravja ZD Maribor, Vošnjakova 2 - 4, 2000 Maribor (6. nadstropje)
Medicinska sestra:
Ordinacijski čas in naročanje
TOR
07:00 - 14:30
SRE
07:00 - 14:30
VSAKO 2. in 4. SREDO v MESECU
ČET
10:30 - 18:00
Odmor med delom (dopoldan): 11:00 - 11:30 Odmor med delom (popoldan): 14:00 - 14:30 Naročiti se je možno v ordinacijskem času preko e-pošte, telefona, navadne pošte ali v živo. OPOMBA: Delo poteka tudi na terenu!
Obvestila