POLONCA KOVAČIČ PETEK, dipl.m.s.
Enota za izvenmestna terenska področja, Patronaža (amb. PV) ZP Ruše, Zdravstvena postaja Ruše, Stadionska ulica 4, Ruše, pritličje
Medicinska sestra: