DANICA SIRK, univ.dipl.org.
Patronažno varstvo, Služba polivalentne patronaže,
Medicinska sestra:
Informacije in naročanje: