BOJANA KOVAČ KROPF, dipl.m.s.
Enota za izvenmestna terenska področja, Patronaža (amb. PV) ZP Pernica, Pernica 8, Pernica, pritličje
Medicinska sestra: