STANKA HLADE, dipl.m.s.
Enota za izvenmestna terenska področja, Patronaža (amb. PV) ZP Kungota, Zdravstvena postaja Kungota, Plintovec 7 b, 2201 Zg. Kungota, pritličje
Medicinska sestra:
Informacije in naročanje: