SONJA ERŽEN
Enota za izvenmestna terenska področja, Patronaža (amb. PV) ZP Hoče, Zdravstvena postaja Hoče, Bohovska cesta 7, Hoče, pritličje
Medicinska sestra:
Informacije in naročanje: