JANJA DAJČMAN-WALDHUBER, dipl.m.s.
Varstvo žensk, Služba za zdravstveno varstvo žensk,
Medicinska sestra:
Obvestila