JANJA VOLMAJER, dipl.m.s.
Varstvo žensk, Oddelek za radiologijo s Centrom za bolezni dojk,
Medicinska sestra:
Obvestila