KATJA VOLMAJER, dipl. m. s.
Splošno zdravstveno varstvo, Služba pneumoftiziološkega dispanzerja (PTD),
Medicinska sestra:
Informacije in naročanje:
02 23 56 664