TINA KLOBASA, dipl.m.s.
Zobozdravstveno varstvo, Specialistična zobozdravstvena služba za odrasle,
Medicinska sestra:
Obvestila