HELENA ROKAVEC, dipl.m.s.
t
Zobozdravstveno varstvo,
Medicinska sestra: