BOJANA ZORNIK, dipl.m.s.
Medicina prometa, dela in športa, Služba za skupne potrebe,
Medicinska sestra: