PETRA HLADE KODRIČ, dipl.m.s.
Splošno zdravstveno varstvo, Služba splošne medicinske dejavnosti,
Medicinska sestra: