DANILO ŠVARCL, dipl.zn.
Splošno zdravstveno varstvo, Služba psihohigiensko psihiatrične dejavnosti,
Medicinska sestra:
Informacije in naročanje:
02 22 86 239
Obvestila