asist.mag. JURIJ REGVAT, dr.med.spec. (sodelujoči zdravnik specialist)
Splošno zdravstveno varstvo, Služba pnevmoftiziološkega dispanzerja (PTD),
Medicinska sestra:
Informacije in naročanje:
02 23 56 664