LIDIJA ŽITNIK, dr.med.spec.
Specialistične ambulante, Elektromiografska (EMG) ambulanta ZP Tabor, Jezdarska ulica 10, Maribor, pritličje
Medicinska sestra: