TADEJA ČEH, dr. med., spec. druž. med.
Zunanje ambulante, Okolica, Ambulanta družinske medicine ZP Jakobski dol, Zgornji Jakobski dol 1, Jakobski dol, pritličje
Medicinska sestra:
Informacije in naročanje:
E-naročanje:


Elektronsko naročanje (aplikacija PriZdravniku) ni namenjeno obravnavi akutnih stanj – v tem primeru lahko pokličete na Center za naročanje ambulant družinske medicine, 02 22 86 200, izberete št. 2.
V primeru nujnih stanj pokličete 112. Poslana naročila se pregledujejo samo v ordinacijskem času in bodo obdelana v roku 2 delovnih dni ambulante.


Ordinacijski čas in naročanje
SRE
07:00 - 14:00
naročanje:
07:00 - 10:30
11:00 - 14:00
PET
07:00 - 10:00
Odmor med delom (dopoldan): 10:30 - 11:00 V kolikor ni hitre odzivnosti, prosimo za razumevanje, saj v tem času hkrati poteka delo s pacientom v ambulanti. V skladu z Zakonom o pacientovih pravicah se pacient lahko naroči na pregled po telefonu, e-naročanje, po klasični pošti in osebno v ambulanti. Naročanje Jakobski dol * po telefonu 02 729 54 86 sreda 7.00 - 10.30, 11.00 - 14.00, petek 7.00 - 10.00 * e-naročanje: https://prizdravniku.si/#/ambulanta/07883/1492222 * po klasični pošti: Ambulanta družinske medicine, Zg.Jakobski dol 1, 2222 Jakobski dol Informacija o številu opredeljenih pacientov, stanju zasedenosti in seznamu prostih zdravnikov je objavljena na tej povezavi (označite in desni klik): http://www.zd-mb.si/Storitve/Pacienti/Izbira-osebnega-zdravnika/Seznam-prostih-zdravnikov-Splo%C5%A1nega-zdravstvenega-varstva
Referenčna ambulanta
Medicinska sestra:
ŠPELA POLAK, dipl. m. s.
Email:
ra.jakobskidol@zd-mb.si
Tel:
02 62 16 782
PON
12:00 - 19:30
Ul. Kneza Koclja
TOR
07:00 - 14:30
Ul. Kneza Koclja
SRE
12:15 - 19:45
Ruše
ČET
07:00 - 14:30
Ruše
PET
07:00 - 14:30
Ruše: prvi in tretji PET. v mesecu, JAKOBSKI DOL: drugi in četrti PET. v mesecu
Odmor med delom (dopoldan): 10:30 - 11.00 Odmor med delom (popoldan): 15:30 - 16.00 V skladu z Zakonom o pacientovih pravicah se pacient lahko naroči na pregled po telefonu, po e-pošti, po klasični pošti ali osebno v ambulanti. Naročanje Kneza Koclja (AMBULANTA ZA NEOPREDELJENE PACIENTE 1): * po telefonu: 02 62 01 625 PON.: 12.00 - 15.30, 16.00 - 19.330 TOR.: 7.00 - 10.30, 11.00 - 14.30 * e-pošta: ra.kneza.koclja@zd-mb.si * po klasični pošti: Ambulanta družinske medicine, Špela Polak Ul. kneza Koclja 11, 2000 Maribor * osebno v ambulanti: Ul. kneza Koclja 11, Maribor Naročanje Ruše: * po telefonu: 02 66 38 113 SRE.: 12.15 - 15.30, 16.00 - 19.45 ČET., ter vsak 1. in 3. PET.: 7.00 - 10.30, 11.00 - 14.30 * po e-pošti: ra.ruse@zd-mb.si * po klasični pošti: Ambulanta družinske medicine, Špela Polak Stadionska cesta 4, 2342 Ruše * osebno v ambulanti: Stadionska cesta 4, Ruše Naročanje Jakobski dol: * po telefonu: 02 62 16 782 vsak drugi in četrti PETEK v mesecu: 7.00 - 10.30, 11.00 - 14.30 * po e-pošti: ra.jakobskidol@zd-mb.si * po klasični pošti: Ambulanta družinske medicine, Špela Polak Zgornji Jakobski dol 1, 2222 Jakobski dol * osebno v ambulanti: Zgornji Jakobski dol 1, Jakobski dol