dr. IRENA SEDONJA, dr. med., spec. radiologije
Varstvo žensk, Oddelek za radiologijo s Centrom za bolezni dojk,
Medicinska sestra:
Obvestila