Izr. prof. dr., prim. JERNEJ ZAVRŠNIK, dr. med. spec., svetnik
Služba za zdravstveno varstvo predšolskih otrok, Specialistična pediatrična kardiološka ambulanta,, Vošnjakova ulica 2-4, Maribor, 2. nadstropje
Medicinska sestra:
Informacije in naročanje:
Ordinacijski čas in naročanje
KURATIVA
TOR
15:00 - 18:00
SRE
15:00 - 18:00
PET
09:30 - 10:45
PREVENTIVA
PET
07:00 - 09:30
Naročanje : Ob naročilu vas vpišemo v čakalno vrsto. O točnem datumu in uri pregleda vas obvestimo pisno. Vpis v čakalno vrsto (naročanje) je možno na naslednje načine: - preko eNaročanja https://zvem.ezdrav.si - po telefonu 02 – 22 86 404 (vsak delovni dan od 7.00 – 10.00), - po e – pošti : otroska.kardio@zd-mb.si, - osebno: v pisarni dispanzerja za otroke, Vošnjakova 2, II. nadstropje (vsak delovni dan med 7.00 in 10.00), - po pošti na naslov: ZD Maribor, Kardiološka ambulanta za otroke, Vošnjakova 2, Maribor Pooblaščena oseba za čakalni seznam: Lea Verlak, dipl.m.s., (02) 22 86 396, otroska.kardio@zd-mb.si STANJE OPREDELJENIH NA TIM: https://www.zd-mb.si/Storitve/Pacienti/Izbira-osebnega-zdravnika/Seznam-prostih-zdravnikov-za-pred%C5%A1olske-otroke#:~:text=%C5%A0tevilo%20opredeljenih%20pacientov DEŽURNA SLUŽBA: https://www.zd-mb.si/Storitve/Pacienti/De%C5%BEurne-slu%C5%BEbe
Obvestila