Sprejemna pisarna za varstvo pacientovih pravic
Naslov:

SPREJEMNA PISARNA ZA VARSTVO PACIENTOVIH PRAVIC
ZDRAVSTVENEGA DOMA DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR
Ulica talcev 5, I. nadstropje
2000 Maribor 

Pritožbe - Zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic in pohvale sprejema in obravnava:  
ga. Cvetka HAJDINJAK, univ. dipl. prav.
tel.: 02 22 86 365
e-pošta: cvetka.hajdinjak@zd-mb.si

Čas sprejema: od ponedeljka do petka v času od 8:00 do 14:00 ure.

 

O B V E S T I L O

Pisarna za varstvo pacientovih pravic bo 

od ponedeljka,  dne  26.  7.  2021   do  srede,  dne   28.  7.  2021    Z  A  P  R  T  A.

Pritožbe/pohvale  bo sprejemala Mihela Gostenčnik, univ. dipl. prav. :

-   osebno v  pisarni, Ulica talcev 9/III. nadstropje – levo

-   po telefonu 02 22 86 296    oz.

-   na e-naslov: mihela.gostencnik@zd-mb.si

 Pisne pritožbe /pohvale lahko oddate tudi v vložišču zavoda, Sodna ul. 13/pritličje od  8.00  do  14.00  ure - od ponedeljka do petka  (razen torka) .

 

 

 

Seznam obvestil:
Zakon o pacientovih pravicah   
Pacientove pravice in dolžnosti    
Splošno obvestilo za uveljavljanje varstva pacientovih pravic    
Zahteva za I. obravnavo kršitve pacientovih pravic
Obrazec "Pohvala"

Brošura Kaj vam prinaša Zakon o pacientovih pravicah (.pdf)       
Film PACIENTOVE PRAVICE (september 2011)