Sprejemna pisarna za varstvo pacientovih pravic
Naslov:

SPREJEMNA PISARNA ZA VARSTVO PACIENTOVIH PRAVIC
ZDRAVSTVENEGA DOMA DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR
Ulica talcev 5, I. nadstropje
2000 Maribor 

Pritožbe - Zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic in pohvale sprejema in obravnava:  
Mihela GOSTENČNIK, univ. dipl. prav.
tel.: 02 22 86 365
e-pošta: pisarna.pp@zd-mb.si

Čas sprejema: od ponedeljka do petka v času od 8:00 do 14:00 ure.

Pisne pritožbe /pohvale lahko oddate tudi v vložišču zavoda, Sodna ulica 13/pritličje:

- od ponedeljka do petka od  8.00  do  14.00  ure

Seznam obvestil:

Zakon o pacientovih pravicah

Pacientove pravice in dolžnosti    
Splošno obvestilo za uveljavljanje varstva pacientovih pravic
Zahteva za I. obravnavo kršitve pacientovih pravic
Obrazec "Pohvala"

Brošura Kaj vam prinaša Zakon o pacientovih pravicah (.pdf)       
Film PACIENTOVE PRAVICE (september 2011)