Sprejemna pisarna za varstvo pacientovih pravic
Naslov:

SPREJEMNA PISARNA ZA VARSTVO PACIENTOVIH PRAVIC
ZDRAVSTVENEGA DOMA DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR
Ulica talcev 5, I. nadstropje
2000 Maribor 

Pritožbe - Zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic in pohvale sprejema in obravnava:  
ga. Cvetka HAJDINJAK, univ. dipl. prav.
tel.: 02 22 86 365
e-pošta: cvetka.hajdinjak@zd-mb.si

Čas sprejema: od ponedeljka do petka v času od 8:00 do 14:00 ure.

 

 

Seznam obvestil:
Zakon o pacientovih pravicah   
Pacientove pravice in dolžnosti    
Splošno obvestilo za uveljavljanje varstva pacientovih pravic    
Zahteva za I. obravnavo kršitve pacientovih pravic
Obrazec "Pohvala"

Brošura Kaj vam prinaša Zakon o pacientovih pravicah (.pdf)       
Film PACIENTOVE PRAVICE (september 2011)