eNaročanje

Storitev eNaročanje omogoča elektronsko napotitev in naročanje pacientov na zdravstvene storitve s primarne na sekundarno in terciarno zdravstveno raven ali znotraj sekundarne oziroma terciarne zdravstvene ravni. Postopek eNaročanja poteka na podlagi izdane elektronske napotnice, ki jo izda zdravnik napotovalec z enakimi pravili in strokovnimi kriteriji, kot so veljali za izdane papirnate zelene napotnice.

V kolikor je za določeno zdravstveno storitev omogočeno elektronsko naročanje, se lahko pacient naroči na enega izmed naslednjih načinov:

  • pacienta naroči zdravnik, ki je izdal elektronsko napotnico,
  • pacient se lahko naroči sam preko spletne strani https://zvem.ezdrav.si.
  • pacient se lahko naroči direktno pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, kamor se želi naročiti, pri čemer lahko uporabi vse načine naročanja, ki jih ta omogoča (osebno, telefon, elektronska pošta).

 

Pri naročanju pacient potrebuje številko elektronske napotnice (13-mestna številka) in številko ZZZS pacienta.

Ker eNaročanje omogoča sprotno zbiranje čakalnih seznamov vseh specialistov, pacient lahko izbere ponudnika s trenutno najkrajšo čakalno vrsto kjerkoli v Sloveniji.

Navodila za eNaročanje pacientov (13657)
(Povzeto po vsebini spletne strani: http://www.ezdrav.si/category/projekti/enarocanje/ – julij 2017)

V ambulantah družinske medicine se za pregled pri osebnem zdravniku lahko naročite osebno, po telefonu ali po elektronski pošti. V vseh primerih naročanj vljudno prosimo, da medicinski sestri navedete vse pomembne zdravstvene podatke, na podlagi katerih bo lahko določila stopnjo nujnosti pregleda in Vas ustrezno naročila. Za posledice napačnih ali neresničnih podatkov ne moremo odgovarjati.
Elektronsko naročanje na eNaslov medicinske sestre NI NAMENJENO za pošiljanje vaših izvidov, za zdravstvena vprašanja, za interpretacijo izvidov s strani zdravnika, za izmenjavo zdravstvenih informacij, za pošiljanje zdravstvenih nasvetov, za naročanje receptov ali za druge administrativne zadeve, ali za debate o zdravstvu, TEMVEČ IZKLJUČNO NAROČANJU NA NENUJNE PREGLEDE, zaradi katerih ne rabite biti pregledani takoj. V primeru akutnih, nujnih ali drugih zdravstvenih stanj, zaradi katerih potrebujete pregled čim prej, je za natančno oceno Vašega stanja nujna neposredna komunikacija med zdravstvenim delavcem in Vami tako telefonsko kot osebno. V teh primerih se elektronske komunikacije NE moremo posluževati, v primeru nujnih stanj pa prosimo in predlagamo, da takoj aktivirate Službo nujne medicinske pomoči našega zavoda na številko 112.  

V primeru elektronskega naročanja boste povratno e-pošto s terminom pregleda glede na zakonske uredbe prejeli najkasneje naslednji delovni dan. Na vse druge zadeve, ki niso vezane na naročanje na pregled, odgovora ne boste prejeli.