Ob parku 5, 2000 Maribor

Odgovorna oseba: Vesna Rečnik Šiško, dipl. org., mediator

Uradne ure: v četrtek od 14. do 16. ure, po predhodnem telefonskem dogovoru na številko 051 394 515.

Telefon: 051 394 515 ali 02 22 86 200 
e-pošta: mediacijska.pisarna@zd-mb.si