Na podlagi odločbe o določitvi Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, pri katerem opravljajo strokovne izpite zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci pripravniki s srednjo strokovno izobrazbo in sicer:
- tehnik zdravstvene nege,
- zobotehnik,
- bolničar,
- laboratorijski tehnik,
- kemijski tehnik, farmacevtski tehnik,

štev. 166-710/2004-32 z dnem 18.02.2005, ki jo je izdalo Ministrstvo za zdravje, dajemo naslednje splošne informacije:

  • izpiti potekajo vsak mesec, razen avgusta,
  • prijaviti se je potrebno do 15. v mesecu za izpit v naslednjem mesecu,
  • prijavnico za izpit je potrebno poslati po pošti, obvezno pa ji priložiti overjeno fotokopijo diplome in list o pripravništvu, ter navesti kdo je plačnik izpita.


Dokumenti, ki jih lahko natisnete:
List o pripravništvu
Prijavnica na strokovni izpit


Stroški izpita

  • za zdravstvene delavce in sodelavce s srednjo izobrazbo znašajo stroški celotnega strokovnega izpita 125,00 EUR brez DDV,
  • za poklic bolničar – negovalec znašajo stroški strokovnega izpita 94,16 EUR brez DDV in
  • stroški strokovnega izpita iz enega predmeta znašajo 33,33 EUR brez DDV. 
Program strokovnega izpita
strokovne vsebine poklicnega področja - zdravstvena nega (vsebine iz učbenika za predmet zdravstvene nege v programu zdravstveni tehnik od 1. do 4. letnika za srednje zdravstvene šole Zdravstvena nega, avtorji: Kisner, Rozman, Klasinc, Pernat),
prva pomoč - v rednih in izrednih razmerah (program strokovnega izpita),
osnove kakovosti in varnosti v zdravstvu (priročnik kakovost in varnost v zdravstvu, in teme oz. vprašanja najdete na tej spletni strani) in
osnove pravne ureditve s področja zdravstvene dejavnosti ter zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja (zakonodaja)


Kontaktna oseba in uradne ure
Služba za pravne in kadrovske zadeve 
Kadrovski referent:

Alenka ZALOŽNIK, dipl. upr. org.
e-pošta: alenka.zaloznik@zd-mb.si
tel.: 02 22 86 292

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 9:00 do 14:00.