Na podlagi Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti  (Ur. l. RS, št.: 76/22, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju Pravilnik) pripravniki s srednjo strokovno in srednjo poklicno izobrazbo opravljajo strokovni izpit pri zdravstvenih zavodih, ki jih za opravljanje strokovnih izpitov pooblasti ministrstvo.

Ministrstvo za zdravje je z Odločbo, št.: 6040-770/2012-8, z dne 16. 1. 2013, pooblastilo Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor  za izvajanje strokovnih izpitov Zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov s srednjo strokovno oz. srednjo poklicno izobrazbo.

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor v skladu z odločbo izvaja strokovne izpite za poklice:

  • tehnik zdravstvene nege,
  • zobotehnik,
  • bolničar – negovalec,
  • laboratorijski tehnik,
  • kemijski tehnik,
  • farmacevtski tehnik.

 

TERMINI STROKOVNIH IZPITOV

Strokovni izpiti  potekajo vsak mesec, razen v mesecu avgustu.  V letu 2024 potekajo strokovni izpiti v naslednjih terminih:

 • 30.1.2024

 • 19.2.2024

 • 26.3.2024

 • 22.4.2024

 • 28.5.2024

 • 18.6.2024

 • 15.7.2024

 • 24.9.2024

 • 22.10.2024

 • 26.11.2024

 • 17.12.2024

Pridružujemo si pravico do spremembe plana izpitnih rokov, kakor tudi določitve izrednih izpitnih rokov, o čemer vas bomo pravočasno obvestili.   

 

PREDVIDENI TERMINI STROKOVNIH IZPITOV V LETU 2025

 

PRIJAVA NA STROKOVNI IZPIT

Prijavo na strokovni izpit je potrebno oddati do 20. v mesecu za izpit v naslednjem mesecu.

Prijavo na strokovni izpit izpolnite na obrazcu za prijavo na strokovni izpit.

K prijavi je potrebno obvezno priložiti overjeno fotokopijo zaključnega spričevala. En teden pred želenim terminov je potrebno priložiti še knjižico Program pripravništva za tehnika zdravstvene nege oz. List o pripravništvu za ostale poklice.

Prijavo pošljete po pošti na naslov: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, Upravna služba.

Vabilo na strokovni izpit prejme kandidat na e-naslov, naveden ob prijavi, in sicer najmanj 8 dni pred izpitnim rokom.

 

STROŠKI STROKOVNEGA IZPITA

 

Po Pravilniku stroške strokovnega izpita krije:

  • za prvi pristop k izpitu delodajalec kandidata,
  • za vse naslednje pristope kandidat sam.

 

Strošek strokovnega izpita znaša 200,00 EUR.

V primeru, da mora kandidat opraviti strokovni izpit le za 1 področje, je cena takšnega izpita 50,00 EUR. 

Strošek strokovnega izpita poravna delodajalec kandidata, na podlagi, s strani Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, izstavljenega računa. Kandidati samoplačniki poravnajo znesek strokovnega izpita na blagajni Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor.

 

PROGRAM STROKOVNEGA IZPITA  

Program strokovnega izpita:

Strokovne vsebine poklicnega področja - zdravstvena nega: Pregled literature zdravstvena nega)

Prva pomoč - v rednih in izrednih razmerah (Literatura za strokovni izpit).

Osnove kakovosti in varnosti v zdravstvu (Literatura za strokovni izpit).

Osnove pravne ureditve s področja zdravstvene dejavnosti ter zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja (Literatura za strokovni izpit).

 

DOKUMENTI, KI JIH LAHKO NATISNETE:

PRIJAVNICA NA STROKOVNI IZPIT

LIST O PRIPRAVNIŠTVU

 

DODATNE INFORMACIJE

Dodane informacije lahko pridobite od ponedeljka do petka, od 9.00 do 14.00 ure, po telefonu na številko: 02/ 22 86 292 ali na e-pošti: alenka.zaloznik@zd-mb.si.