Projekt STAMINA

Prijava projekta je potekala od junija do avgusta 2019, kjer smo se takrat pravzaprav osredotočali na nalezljive bolezni, ki se širijo iz človeka na človeka in lahko povzročijo resne čezmejne grožnje javnemu zdravju kot npr. na pandemično gripo N1P1 v letu 2009, izbruh smrtonosne bakterije E.coli v Nemčiji v letu 2011 (glavni osumljenec za izbruh so takrat bili najprej kalčki, kasneje voda), Ebola v letu 2014, Zika virus v letu 2016, virus zahodnega Nila v južnih in vzhodnih evropskih državah v letu 2019.

Cilj projekta STAMINA, katerega polno ime je »Demonstration of intelligent decision support for pandemic crisis prediction and management within and across european borders« je razviti pametno podporno platformo, ki jo bomo uporabili za pandemsko obvladovanje kriz na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. Orodju STAMINA bo priložen tudi sklop smernic o učinkovitem izvajanju načel obveščanja o tveganju in najboljših praksah v načrtih medorganizacijske pripravljenosti in odzivanja. 
V tem inovacijskem projektu Obzorje 2020 sodeluje 27 organizacij iz 16 držav in poteka 2 letu, pričel se je lani septembra. Konzorcij projekta združuje različne strokovnjake in organizacije, vključno z oblikovalci odločitev, oblikovalci politik, nacionalnimi načrtovalci, javnimi organi, zdravstvenimi delavci, regionalnimi agencijami za obvladovanje izrednih razmer, prvimi odzivniki kar je v tem primeru tudi naš ZD Maribor, nevladnimi organizacijami, socialnimi znanstveniki, (bio)informatiki, raziskovalnimi organizacijami in strokovnjaki za informacijsko tehnologijo.

Rešitev STAMINA bo pomagala nacionalnim načrtovalcem, regionalnim agencijam za krizno upravljanje epidemij/pandemij z doseganjem petih ključnih ciljev:

-    oblikovanjem seznama najboljših praks in smernic za izboljšanje pripravljenosti in odziva na pandemske krize;
-    zainteresiranim stranem zagotoviti nova, enostavna programska orodja, ki dopolnjujejo obstoječe sisteme na ravni EU
-    omogočiti premik paradigme od laboratorija do točke oskrbe torej »point of care, ki je pravzaprav vsako mesto, kjer je zagotovljena oskrba bolnika, na primer postelja, urgenca, ambulanta ali reševalno vozilo s povečano diagnostično zmogljivostjo
-    izboljšati sodelovanje med in znotraj državami članicami EU ter s sosednjimi tretjimi državami
-    zagotoviti implementacijo razvitih rešitev in srednjeročno sprejetje le teh s ciljem, da bi uporaba orodja STAMINA v popolnosti zaživela

Oblikovana orodja bodo omogočala uporabo orodij za podporo kriznega vodenja, prediktivno modeliranje na podlagi podatkovnega rudarjenja vele podatkov na ravni EU, generacijo različnih scenarijev, zgodnje opozarjanje o nevarnosti pandemij/epidemij, analizo socialnih medijev v realnem času, prenosne diagnostične naprave in nosljive senzorične naprave.

Eden od projektnih ciljev je tudi v okviru »lokalnih mini delavnic« pridobiti mnenja različnih deležnikov, ki so kakorkoli v primeru epidemije povezani z obvladovanjem le te. 

V okviru projekta sodelujejo s strani Zdravstvenega doma Maribor zdravstveni delavci področij pediatrije, družinske medicine, nujne medicinske pomoči, zdravstvenih ved, strokovnjaki iz področja informacijske tehnologije, prava, ekonomije. Prvi spletni sestanek projekta STAMINA je potekal 21. in 22. septembra letos in smo se ga udeležili tudi člani tima ZD Maribor.


Zapisala:
Izr. prof. ddr. Helena Blažun Vošner, vodja projekta v ZD Maribor