ZD Maribor organizira ob svetovnem dnevu ustnega zdravja Dan odprtih vrat in delavnice za ranljivejše populacije

Organizacijska enota Zobozdravstveno varstvo Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor organizira 20. 3. 2023 na svetovni dan ustnega zdravja Dan odprtih vrat v preventivnem kabinetu in delavnice. Na ta dan bodo izvajali naslednje aktivnosti: Dan odprtih vrat v preventivnem zobozdravstvenem kabinetu, ki bo potekal v ZD Maribor na lokaciji Partizanska14a, Maribor, v času od 7. do 19. ure. V sklopu dneva odprtih vrat bo obiskovalcem predstavljena pravilna higiena zob in ustne votline, poučeni bodo tudi o hrani, ki vpliva na nastanek zobne gnilobe. Na voljo bo tudi informativni in reklamni material povezan z omenjeno tematiko. Dan odprtih vrat je namenjen otrokom in mladostnikom do 19. leta starosti. Delavnice za varovance Doma Danice Vogrinec Maribor na lokacijah Pobrežje in Tabor. V okviru svetovnega dneva ustnega zdravja bo potekalo predavanje in praktične delavnice za varovance in zaposlene na temo ustrezne higiene protetičnih nadomestkov in brezzobe ter delno ozobljene ustne votline. Na voljo bo tudi informativni in reklamni material povezan z omenjeno tematiko. Delavnice so zaprtega tipa, namenjene izključno varovancem in zaposlenim. Delavnice za varovance varstveno delovnega centra POLŽ na lokaciji Park mladih 4. Enako kot pri varovancih Doma Danice Vogrinec bodo tudi tukaj potekala predavanja in praktičen prikaz pravilnega vzdrževanja ustne higiene varovancem in tudi zaposlenim, ki skrbijo za njih. Na voljo bo tudi informativni in reklamni material povezan z omenjeno tematiko. Delavnice so zaprtega tipa, namenjene izključno varovancem in zaposlenim. Vsa predavanja in delavnice bodo izvajali zaposleni zobozdravniki in ostalo osebje Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor.

Priponke: