TESTIRANJE COVID 19

1. BREZPLAČNO HITRO TESTIRANJE V MESTNI OBČINI MARIBOR Več informacij: https://www.zd-mb.si/Storitve/TESTIRANJE-COVID-19/BREZPLA%C4%8CNO-MNO%C5%BDI%C4%8CNO-TESTIRANJE-S-HITRIM-ANTIGENSKIM-TESTOM-HAGT-NA-COVID-19-V-MESTNI-OB%C4%8CINI-MARIBOR 2. BREZPLAČNO HITRO TESTIRANJE IN CEPLJENJE Z MOŽNOSTJO IZBIRE CEPIVA V KRAJIH IZVEN MARIBORA Več informacij: https://www.zd-mb.si/Storitve/TESTIRANJE-COVID-19/BREZPLA%C4%8CNO-MNO%C5%BDI%C4%8CNO-TESTIRANJE-S-HITIRIM-ANTIGENSKIM-TESTOM-HAGT-NA-COVID-19-V-OB%C4%8CINAH-USTANOVITELJICAH 3. NAROČILO ZA TESTIRANJE NA KORONAVIRUS, SARS-COV-2 PO METODI PCR ZA OSEBE S POTRJENIM POZITIVNIM HAGT Več informacij: https://www.zd-mb.si/Storitve/TESTIRANJE-IN-CEPLJENJE-COVID-19/NARO%C4%8CILO-ZA-TESTIRANJE-NA-KORONAVIRUS-SARS-COV-2-PO-METODI-PCR-ZA-OSEBE-S-POTRJENIM-POZITIVNIM-HAGT 4. SAMOPLAČNIŠKO TESTIRANJE NA KORONAVIRUS, SARS-COV-2 PO METODI PCR https://www.zd-mb.si/Storitve/TESTIRANJE-IN-CEPLJENJE-COVID-19/SAMOPLA%C4%8CNI%C5%A0KO-TESTIRANJE-NA-KORONAVIRUS-SARS-COV-2-PO-METODI-PCR 5. NAROČILO ZA TESTIRANJE NA KORONAVIRUS, SARS-COV-2 PO METODI PCR – OTROCI IN MLADINA DO VKLJUČNO 19 LETA STAROSTI https://www.zd-mb.si/Storitve/TESTIRANJE-IN-CEPLJENJE-COVID-19/NARO%C4%8CILO-ZA-TESTIRANJE-NA-KORONAVIRUS-SARS-COV-2-PO-METODI-PCR-OTROCI-IN-MLADINA-DO-VKLJU%C4%8CNO-19-LETA-STAROSTI 6. SAMOPLAČNIŠKO TESTIRANJE NA KORONAVIRUS, SARS-COV-2 PO METODI PCR – OTROCI, MLADINA DO VKLJUČNO 19 LETA STAROSTI https://www.zd-mb.si/Storitve/TESTIRANJE-IN-CEPLJENJE-COVID-19/SAMOPLA%C4%8CNI%C5%A0K0-TESTIRANJE-NA-KORONAVIRUS-SARS-COV-2-PO-METODI-PCR-OTROCI-MLADINA-DO-VKLJU%C4%8CNO-19-LETA-STAROSTI