Brezplačno hitro testiranje le za izjeme

Po Uredbi o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 so določene izjeme, ki so upravičene do brezplačnega testiranja. Vlada Republike Slovenije je sprejela Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja (PCT pogoj) za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki začasno določa pogoje prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, pogoje za ustreznost testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR) in hitrega antigenskega testa (v nadaljnjem besedilu: test HAG), uporaba testa HAG za samotestiranje na SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: test HAG za samotestiranje), uporaba zaščitne maske na javnih krajih oziroma prostorih, obvezno razkuževanje rok, medosebna razdalja in prezračevanje zaprtih prostorov. Do brezplačnega HAG testiranja so upravičene samo osebe, ki se zaradi medicinskih razlogov ne smejo cepiti, kar se izkaže z zdravniškim potrdilom. Hitro testiranje proti COVID-19 je možno samo ob dokazilu osebnega dokumenta s fotografijo in kartico zdravstvenega zavarovanja. V primeru, da oseba nima s seboj zahtevanih dokumentov, hitro testiranje ni možno. Sredstva za testiranje s testi HAGT in testi PCR za osebe, ki se zaradi svojega zdravstvenega stanja ne smejo cepiti, kar dokazujejo s pisnim potrdilom zdravnika, se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije. Uradni list RS, št. 142/21 z dne 4. 9. 2021: Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARSCoV-2