Datum
objave

Datum
odpiranja

Predmet javnega naročila

Oznaka

 

17.9.2020

22.10.2020

ZAVAROVALNE STORITVE ZA ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH PRAVIC

JN4-S/20

Dokumenti izbranega javnega naročila:

17.9.2020

Razpisna dokumentacija

17.9.2020

Predračun

17.9.2020 ESPD
17.9.2020 Priloga 1-seznam lokacij
17.9.2020 Priloga 2-vlom
17.9.2020 Priloga 3-steklo
17.9.2020 Priloga 4-seznam vozil
8 10. 2020 Priloga 5: Pregled likvidiranih škod
8 10. 2020 Priloga 6: Seznam vozil s premijskimi razredi
8 10. 2020 Priloga 7: Seznam in vrednost lokacij in opreme
8 10. 2020 Priloga 8: Vrste spec. in štev. zdravnikov-stanje na dan 15.9.2020
8 10. 2020 Priloga 9: Specialna vozila
8 10. 2020 Priloga 10 Zavarovanje avtomobilov