Datum
objave

Datum
odpiranja

Predmet javnega naročila

Oznaka

29. 6. 2021

2.8. 2021

ZAŠČITNA OBLAČILA IN OBUTEV, izdelana iz okoljsko manj obremenjujočih materialov, razdeljena v tri sklope:

JN10-B/21

Dokumenti izbranega javnega naročila:

29. 6. 2021

Razpisna dokumentacija

29. 6. 2021

Predračun

29. 6. 2021 ESPD
2. 7. 2021 Nova priloga