Datum
objave

Datum
odpiranja

Predmet javnega naročila

Oznaka

9. 6. 2021

13. 7. 2021

VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE VOZIL, razdeljeno v 11 sklopov

JN3-S/21

Dokumenti izbranega javnega naročila:

9. 6. 2021

Razpisna dokumentacija

9. 6. 2021

ESPD