Datum
objave

Datum
odpiranja

Predmet javnega naročila

Oznaka

20.12.2021

20.1.2022

TISK, razdeljen v 8 sklopov

JN6-S/21

Dokumenti izbranega javnega naročila:

20.12.2021

Razpisna dokumentacija

20.12.2021

Predračun

20.12.2021

ESPD