Datum
objave

Datum
odpiranja

Predmet javnega naročila

Oznaka

 

3.3.2021

6.4.2021

SREDSTVA ZA HIGIENO IN DEZINFEKCIJO, razdeljena v 4 sklope

JN4-B/21

Dokumenti izbranega javnega naročila:

3.3.2021

Razpisna dokumentacija

3.3.2021

Predračun

3.3.2021 ESPD
3.3.2021 Posebna priloga