Datum
objave

Datum
odpiranja

Predmet javnega naročila

Oznaka

7. 3. 2019

3. 4. 2019

Rekonstrukcija prostorov v kletni etaži objekta Sodna ulica 13 za potrebe ambulante prostorov radiologije - dejavnost CT

JN1-G/19

Dokumenti izbranega javnega naročila:

7. 3. 2019

Razpisna dokumentacija

7. 3. 2019

Predračun

7. 3. 2019

ESPD

7. 3. 2019 PZR
18.6.2019 PZI