Datum
objave

Datum
odpiranja

Predmet javnega naročila

Oznaka

 

17.6.2020

21.7.2020

PISARNIŠKI MATERIAL, razdeljen v štiri sklope

JN4-B/20

Dokumenti izbranega javnega naročila:

17.6.2020

Razpisna dokumentacija

17.6.2020

Predračun

17.6.2020 ESPD
17.6.2020 Posebna priloga