Datum
objave

Datum
odpiranja

Predmet javnega naročila

Oznaka

 

10.8.2020

10.9.2020

PAPIRNA KONFEKCIJA, izdelana iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljena v 2. sklopa

JN8-B/20

Dokumenti izbranega javnega naročila:

10.8.2020

Razpisna dokumentacija

10.8.2020

Predračun

10.8.2020 ESPD