Datum
objave

Datum
odpiranja

Predmet javnega naročila

Oznaka

10.12.2021

7.1.2022

OPREMA PROSTOROV, izdelana iz okoljsko manj obremenjujočih materialov

JN14-B/21

Dokumenti izbranega javnega naročila:

10.12.2021

Razpisna dokumentacija

10.12.2021

Predračun

10.12.2021 ESPD
17.12.2021 Nov predračun
17.12.2021 Nov opis blaga