Datum
objave

Datum
odpiranja

Predmet javnega naročila

Oznaka

7.4.2022

16.5.2022

NAPRAVE ZA MERITVE V AVDIOLOGIJI, razdeljene v 4 sklope

JN4-B/2022

Dokumenti izbranega javnega naročila:

7.4.2022

Razpisna dokumentacija